www.gienini.com

Juan M.Gienini

artic10

Crespi fa 50

la cova del Rector, l’ensulrt i l’apat

junio de 2008

Listado de Cómplices en la Emboscada
Josep Crespi (Agasajado) & Assumpta (cómplice), Fernando Machado (Relator) & Sra., Àngel Cosp & Carme, Francesc Carbonell & Ma. Teresa, Germinal Solé, Joan Martí, Josep Aguilar & Roser Molist, Josep Franch & Victòria Hernández, Josep Roca & Carme, Juan M. Gienini, Laureano Pla, Manuel Bordallo, Ernest & Pepis Camps

PowerPoint (79MB)

Contacto: